( +40 ) 740 249 047 / ( +40 ) 740 249 207
Putem oferii servicii de specialitate legate de indeplinirea activitatilor de administrator/lichidator judiciar, mandatar ad-hoc sau conciliator in conditiile legii, pentru:
-    Reorganizari judiciare;
-    Lichidari judiciare;
-    Concordat preventiv;
-    Mandat ad-hoc;
-    Consultanta in domeniul insolventei;
-    Reprezentare in domeniul insolventei;
-    Intocmire plan de reoganizare;
-    Expertize in domeniul insolventei;
 
Insolventa este un domeniu extrem de vast impunand o activiate variata, pornind de la o perioda premergatoare insolventei pana la probleme specifice de procedura, sens in care, venim in intampinarea clientilor nostrii, asigurand:
-    analiza solvabilitatii debitorilor;
-    asistenta si consultanta in recuperarea creantelor;
-    intocmirea raportelor de analiza a activitatii societatilor debitoare in vederea observarii cauzelor care au dus la incetarea de plati;
-    inventarierea activelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
-    supravegherea sau conducerea activitatii societatii debitoare;
-    consultanta la intocmirea raportelor de evaluare a activelor care urmeaza a fi valorificate pe parcursul procedurii;
-    studierea pietei si identificarea unor potentiali clienti in vederea valorificrii bunurilor supuse vanzarii, respectiv adoptarea strategiei de valorificare a activelor, fie prin licitatie, fie prin negociere directa in conditiile Legii nr. 85/2006, respectiv Legea 85/2014;
-    intocmirea Planului de reorganizare precum si supravegherea respectarii acestuia.
 
Suntem orientati in aplicarea legii, urmarind satisfacerea intereselor creditorilor intr-un termen cat mai scurt. 
In acest sens, precizam ca societatea noastra lucreaza cu onorarii lunare cuprinse intre 800 si 1200 de lei, iar onorariile de succes situate intre 4% si 8%, in functie de complexitatea lucrarilor ce urmeaza a se efectua pe parcursul derularii procedurii reglementata de Legea 85/2006, respectiv Legea 85/2014.
 
AKTIV - LEX INSOLVENTA SPRL poate suporta toate cheltuielile necesare derularii procedurii pana la incasarea onorariului stabilit.
VEZI TOATE DOCUMENTELE